با استعانت از خداوند متعال و به منظور تقویت و تشویق روحیه پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی در حوزه طب پیشگیری و بهداشت دریایی برروی شناورهای سطحی و زیر سطحی در میان محققین و اساتید دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی و فارغ التحصیلان رشته های مختلف پزشکی و طب پیشگیری و بهداشت ؛ همچنین تبادل جدیدترین دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در حوزه طب پیشگیری و بهداشت دریایی در کنار ساحل و  برروی دریا ( واحد های شناور سطحی و زیر سطحی) میان متخصصان و پژوهشگران ، معاونت بهداشت ، اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آجا و پژوهشکده طب دریا و سطحی و زیر سطحی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی دو سالانه  با شعار « اجرایی شدن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی کارکنان نیروی دریایی راهبردی» از 1 تا 4  بهمن ماه 1397 در بندرعباس با اهداف زیر برگزار نماید. لذا از همه اندیشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم نظامی و غیر نظامی، دعوت به عمل می‌آید تا با ارسال مقالات بدیع و اصیل خود در محورها و سرفصل های همایش، شرکت نمایند.