مقالات ارسالی می بایست  به سه شکل الف) چکیده کوتاه فارسی در یک صفحه، ب ) چکیده کوتاه انگلیسی دریک صفحه و پ ) مقاله کامل انگلیسی و فارسی (بین ده تا پانزده صفحه) و ت) پوستر تنظیم شود.

الف) چکیده کوتاه فارسی:

حداکثر در 700 کلمه در یک صفحه A4 شامل: عنوان، اسامی نویسندگان، مقدمه (بیان مسئله، مروری بر مطالعات و تحقیقات گذشته اهمیت، ضرورت و هدف از انجام تحقیق و ذکر فرضیه­های تحقیق)، روش‌شناسی (شرح طرح پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه­گیری، روش اندازه­گیری، روش­های آماری بکار گرفته شده)، یافته‌ها (حداکثر یک نمودار و یک جدول)، بحث و نتیجه‌گیری (شرح نکات مهم یافته­های آن مقاله و مقایسه آن با دیگر بررسی­ها می­باشد و توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف و بیان کاربردهای احتمالی یافته­ها) و منابع (حداکثر شش مورد به ترتیب استفاده در متن) باشد (تاریخ ارسال خلاصه مقاله فارسی 1/7/1397 می باشد). بر اساس دستورالعمل  

ب)‌ چکیده کوتاه انگلیسی:

در یک صفحه و حداکثر در 700 کلمه منطبق بر چکیده فارسی تهیه شود ( تاریخ ارسال خلاصه مقاله انگلیسی تا 1/7/1397 می باشد). بر اساس دستورالعمل  

تبصره : شرکت کنندگان در بخش بین الملل همایش خلاصه و اصل مقاله را بصورت اینگلیسی و فارسی باید ارسال نمایند.

پ) مقاله کامل:

مقاله کامل باید بر اساس دستورالعمل نگارش مقاله حداکثر بین 10 تا 15 صفحه به زبان فارسی یا انگلیسی تنظیم و ارسال شود. *  برابر دستورالعمل نگارش مقاله کامل

مقالات پذیرفته شده در همایش در کتاب همایش، به زبان فارسی و یا ویژه نامه انگلیسی که برای همایش مذکور در نظر گرفته شده است به چاپ خواهد رسید.

در صورت پذیرش خلاصه مقالات، از محققان خواسته خواهد شد تا نسبت به ارسال مقاله کامل (Full Paper)  تا قبل از زمان شروع همایش اقدام نمایند. از همین رو خلاصه مقاله و یا مقاله کامل نباید قبل از این همایش برای نشریات و همایش های دیگر ارسال شده باشد. در غیر اینصورت برای داوری به هیأت علمی گروههای تخصصی همایش ارسال نخواهد شد.

ت) مقالات پوستر:

شرکت کنندگانی که مقاله آنها بصورت پوستر پذیرفته شده است لازم است مقاله خود را برروی یک برگ پلات رنگی عمودی به ابعاد 110*70 سانتی متر برابر فرمت پیوست تهیه و در روز قبل از آغاز همایش به دبیرخانه همایش جهت نصب در سالن همایش تحویل دهند .