ستادکل نیروهای مسلح

ستادکل نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده علوم پایه کاربردی  جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده علوم وصنایع غذایی

پژوهشکده علوم وصنایع غذایی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست

دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

پژوهشگاه علوم شیلات ایران

پژوهشگاه علوم شیلات ایران