⦁ دعوت افتخاری از 4 نفر منتخب حامی مالی برای حضور VIP در کنگره
⦁ تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنگره
⦁ قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
⦁ قراردادن یک استند در سالن اصلی کنگره
⦁ درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی کنگره
⦁ اعلام نام شرکت حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر کنگره
⦁ پذیرایی از 5 نفر پرسنل شرکت حامی طبق برنامه کنگره

 

 

شرایط بخش اسپانسری دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی طب

پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان  بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی

 

*اسپانسر الماس: 25 میلیون تومان

⦁ اختصاص غرفه اختصاصی به متراژ 27 متر مربع
⦁ درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنگره در بروشورهای کنگره
⦁ تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی
⦁ درج نام و لوگو بر روی CD کنگره
⦁ درج تیزر تبلیغاتی و یا آگهی حامی در CD کنگره
⦁ قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی کنگره
⦁ قرار دادن دو استند از حامی در ورودی سالن کنگره
⦁ امکان ارسالSMS  تبلیغاتی به شرکت کنندگان قبل، حین و بعد از کنگره
⦁ درج آرم حامی بر روی کارت شرکت کنندگان کنگره
⦁ دعوت افتخاری از 2 نفر منتخب حامی مالی برای حضور VIPدر کنگره
⦁ تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنگره
⦁ قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
⦁ قراردادن یک استند در سالن فرعی کنگره
⦁ درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن فرعی کنگره
⦁ اعلام نام شرکت حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر کنگره
⦁ پذیرایی از 4 نفر پرسنل شرکت حامی طبق برنامه کنگره

*اسپانسر پلاتینیوم:20 میلیون تومان

⦁ اختصاص غرفه اختصاصی به متراژ 24 متر مربع
⦁ درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنگره در بروشورهای کنگره
⦁ تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی
⦁ درج نام و لوگو بر روی CD کنگره
⦁ درج تیزر تبلیغاتی و یا آ گهی حامی در CD کنگره
⦁ قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی کنگره
⦁ قرار دادن یک استند از حامی در ورودی سالن کنگره
⦁ امکان ارسالSMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان قبل، حین و بعد از کنگره
⦁ درج آرم حامی بر روی کارت شرکت کنندگان کنگره

⦁ قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنگره
⦁ تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنگره
⦁ قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
⦁ قراردادن یک استند در سالن فرعی کنگره
⦁ پذیرایی از 3 نفر پرسنل حامی طبق برنامه کنگره

*اسپانسر طلایی:15 میلیون تومان

اختصاص غرفه اختصاصی به متراژ 18 متر مربع
⦁ درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنگره در بروشورهای کنگره
⦁ قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
⦁ تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی
⦁ درج نام و لوگو بر روی CD کنگره
⦁ *غرفه نمایشگاهی بدون شرایط و موقعیت اسپانسری:غرفه های معمول:به ازای هرمترمربع 600 هزارتومان
⦁ هزینه اسکان ، تغذیه و ترابری مدعوین و کارکنان بعهده اسپانسر است .
⦁ رعایت حفظ شئونات اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط مسئولن و مهمانان اسپانسر الزامی است.

⦁ *اسپانسر نقره ای: 10 میلیون تومان

⦁ اختصاص غرفه اختصاصی به متراژ 12 متر مربع
⦁ درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنگره در بروشور کنگره
⦁ درج نام و لوگو بر روی CD کنگره
⦁ دعوت افتخاری از 2نفر به انتخاب سازمان حامی جهت حضور در کنگره
⦁ تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنگره
⦁ قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج کنگره
⦁ پذیرایی از 2 نفر پرسنل حامی طبق برنامه کنگره
⦁ دعوت افتخاری از 2 نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنگره

⦁ *اسپانسر برنزی: 7 میلیون تومان

⦁ اختصاص غرفه اختصاصی به متراژ 6 متر مربع
⦁ درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنگره در بروشورهای کنگره
⦁ دعوت افتخاری از 1 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنگره
⦁ قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج کنگره
⦁ پذیرایی از 2 نفر پرسنل حامی طبق برنامه کنگره